zsburesova

Další web používající WordPress

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucích prvních tříd,

z důvodu přetrvávajících mimořádných hygienických opatření ve škole a předpokládaného velkého počtu přítomných rodičů, jsme museli rozhodnout o zrušení konání informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, která se měla uskutečnit ve čtvrtek 25. 6. 2020.

Děkujeme za pochopení a základní informace týkající se organizace začátku školního roku a nástupu Vašeho dítěte do 1. ročníku, které by zazněly na schůzce,  najdete v následujícím textu.

Rozdělení dětí do tříd

V příštím školním roce budou otevřeny 4 první třídy: 2 se slovním hodnocením a 2 s klasifikací známkami naukových předmětů (český a anglický jazyk, matematika, prvouka, informatika), všechny výchovné předměty budou po celou dobu docházky na 1. stupni hodnoceny slovně.

Seznamy dětí jednotlivých tříd budou zveřejněny od 24. 8. 2020 na webových stránkách a na informační nástěnce u vchodu školy. Jména dětí budou uvedena pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno u zápisu.

Na prvňáčky se těší paní učitelky:

Dana Froňková, Mgr. Petra Neumannová, Mgr. Alice Plantová, Mgr. Silvie Veličková.

Zahájení školního roku:

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Děti přijdou s rodiči před osmou hodinou před školu. Zde se přivítají s paní učitelkou a staršími spolužáky 5. ročníku, kteří je následně doprovodí na první cestě do třídy.

V 8 hodin všechny přítomné před školou přivítá ředitel školy, děti si zazvoní zvonečky na úspěšné zahájení školní docházky.

Následně všichni odejdou do školy. Děti se seznámí se svými novými spolužáky a s paní učitelkou, mohou se těšit na milé překvapení.

Rodiče dostanou všechny potřebné informace:

– k organizaci vyučování v prvních dnech školy

– o provozu školní družiny a školní jídelny, kroužcích ŠD, platbách, objednávání obědů, apod., zájemci se mohou hned přihlásit do školní družiny i na obědy, vyplnit vše potřebné (do družiny a na oběd mohou jít prvňáčci i 1. 9.),

– k výuce anglického jazyka s rodilým mluvčím, kterou pro nás zajišťuje společnost Kolumbus Language Club provozující soukromou jazykovou školu www.klckrystof.cz, tato výuka probíhá vždy v pátek po vyučování, hradí si ji rodiče.

Doporučujeme, aby první den s sebou děti měly školní aktovku, ve které si odnesou dárečky a už i některé pomůcky.

Celý dopolední program bude trvat cca 2 hodiny, podrobný časový rozpis prvního dne bude v posledním srpnovém týdnu zveřejněn na web. stránkách a informační nástěnce školy.

Organizace vyučování v 1. třídách

Žáci naší školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Dobrý start“. Hodinová dotace učebního plánu pro 1. ročník je 21 hodin týdně.

Učební plán 1. ročníku:…………………………………… Konce vyučování:

PředmětPočet hodin
Český jazyk8
Anglický jazyk1
Matematika4
Informatika0,5od 2. pololetí 1x za 14 dní
Prvouka2
Hudební výchova1
Výtvarná výchova1
Tělesná výchova2
Pracovní výchova1
Já a my1 / 0,5předmět osobnostní a sociální výchovy, v 1. pololetí každý týden, od 2. pololetí 1x za 14 dní
Pondělí8 – 12:35
Úterý8 – 12:10bloková pauza *
Středa8 – 11:40
Čtvrtek8 – 12:10bloková pauza
Pátek8 – 11:40

* Po svačince o velké přestávce, která začíná v 9:40 hod., odchází děti s paní vychovatelkou společně ven, kde se pohybem uvolní, zahrají si hry, odreagují se a na 10.30 hod. se vrací zpět na výuku do školy.