zsburesova

Další web používající WordPress

Informace pro rodiče dětí zapsaných do 1. ročníku


Vážení rodiče budoucích přijatých prvňáčků,

původně jsme na 3. 6. 2020 plánovali setkání s Vámi ve škole, abyste se od nás dozvěděli vše potřebné k nástupu dětí 1. září do školy. V tomto termínu se setkání neuskuteční.

Vzhledem k dlouhodobě trvajícím mimořádným opatřením jsme stanovili možný náhradní termín na čtvrtek 25. 6. 2020 v 17 hod., o tomto jste se dočetli v informacích, které jste obdrželi u zápisu.

Rádi bychom informační schůzku v tomto termínu uskutečnili, její realizace ale závisí na epidemiologické situaci a případných opatřeních.

Sledujte, prosím, webové stránky nebo informační nástěnku školy, kde Vás budeme o konání schůzky a dalších náležitostech informovat.

Děkujeme za pochopení.

Dne 27. 5. 2020

PaedDr. Renata Hochová, zástupkyně ředitele pro 1. st.