zsburesova

Další web používající WordPress

Informace z jídelny – pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro přihlášení prvňáčků a prodej čipů budeme mít v jídelně otevřeno:

v pátek – 28. 8. 2020 – od 8.00 do 13.00 hodin

v pondělí – 31. 8. 2020 – od 8.00 do 16.00 hodin

v úterý – 1. 9. 2020 – od 8.30 do 14.00 hodin

S sebou: vyplněnou přihlášku ke stravování a 115,-Kč na čip (pokud možno, prosíme přesně)

Hana Astlová

vedoucí školní jídelny