ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Jarmark a oslava 50. výročí školy se vydařily

Děkujeme všem návštěvníkům školního jarmarku a oslav 50. výročí školy za příjemnou předvánočně vzpomínkovou pohodu, kterou v jeho průběhu pomáhali vytvořit.

Dík také patří všem rodičům a přátelům školy, kteří se s našimi pedagogy a žáky na přípravě podíleli – ať už jakkoliv „materiálně“ nebo při přípravě a činnosti dílen hudební, výtvarné apod.

Ivo Mlejnecký, ŘŠ