zsburesova

Další web používající WordPress

K 3. 6. 2020 – ZŠ Burešova v červnu

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

jistě jste ve sdělovacích prostředcích nebo na webu Ministerstva školství ČR zaznamenali informaci o možném vstupu žáků 2. stupně (kromě žáků 9. ročníku) do školy od 8. 6. Snad každý chápe, že ani na těch několik zbývajících červnových dní nejde zajistit organizaci „řádné výuky“. Našimi největšími omezeními stále zůstávají max. počty žáků ve třídě (stále jen 15) a potřeba zabránit setkávání se žáků z různých skupin v jeden čas v šatně i jinde (při příchodu a odchodu), což se neobejde bez spousty závazných rozpisů, kdo kdy kam smí přijít či odejít. Z výše uvedeného vyplývají také komplikace kvůli velkému nároku na potřebný prostor (učebny) a nárok na dostatečný počet pedagogů přítomných ve škole (při trvající potřebě zajistit nadále pro všechny distanční vzdělávací aktivity).
Nabídnutou příležitost bychom však využít chtěli, a to v prvních dnech zejména pro žáky, kterým hrozí na vysvědčení nedostatečná, neklasifikace, velké zhoršení prospěchu apod. (protože neměli vydařené první pololetí, chyběli nebo „nasbírali“ špatné známky v prvních týdnech druhého pololetí, kdy ještě školy fungovaly standardně, neměli podmínky vzdělávat se doma atd.). Vyučující osloví v nejbližších dnech přímo konkrétní rodiče těchto žáků s nabídkou návštěvy školy v přesně stanoveném termínu a ti se pak budou moci rozhodnout, zda nabídku přijmou nebo odmítnou. Ve druhé polovině června chceme nabídnutou příležitost využít pro dobrovolné osobní obhajoby absolventských prací v 9. ročníku a k omezenému setkání žáků v jednotlivých třídách v „třídnických hodinách“ především s využitím pro předání učebnic, vyzvednutí si svých věcí ve škole apod. No a nakonec doufáme v možnost osobního předání vysvědčení třídními učitelkami a učiteli dne 30.6. Pokud bude potřebovat někdo další z vás pro své dítě (mimo výše uvedené aktivity) také zajistit návštěvu některého učitele (učitelky), bude potřeba, aby učitele s předstihem oslovil, dohodl se s ním, kolik času na setkání bude potřeba, a vedení školy nabídne učebnu a termíny a časy, kdy bude možný volný průchod šatnou.
Vedle výše uvedeného pokračuje ve škole výuka skupin žáků na 1. stupni a uvidíme, jaký bude zájem o školní výuku ve skupinách žáků 9. ročníků po absolvování přijímacích zkoušek 8. 6. a u žáků 5. ročníků po jejich přijímačkách 9. 6.
S distanční výukou v dosavadním formátu počítáme přinejmenším do 19. 6. Zda ji prodloužíme ještě o nějaké další dny nebo zvolíme nějakou „modifikaci“ ještě upřesníme.
Ještě jednou bych chtěl tímto poděkovat rodičům žáků prvního stupně, kteří měli podmínky jak pro volbu docházky do školy, tak pro volbu ponechat dítě doma, a na doporučení školy ponechali dítě doma. Díky nim nám to početně vyšlo tak, že škola je schopna personálně i prostorově zabezpečovat vše požadované. Pokud by k této vstřícnosti nedošlo a větší množství z nich by se rozhodlo požadovat školní docházku, musela by škola z kapacitních důvodů část zájemců o docházku (výběr losováním) odmítnout a některé rodiny by se tak dostaly do velmi vážné až neřešitelné situace (např. pokud „nemohou nechodit do práce“ a nemohou své děti nechat doma samotné).


3. 6. 2020
Ivo Mlejnecký, řed. školy