zsburesova

Další web používající WordPress

K protiepidemickým opatřením od 19. (resp. pro školu od 21.) 2. 2022

(známé škole k 16. 2. 2022)

Dosavadní praxe testování antigenními testy ve škole skončí 18. 2. 2022 (až na jednotlivce, kteří od pondělí nebyli ve škole a ještě do konce týdne přijdou, tak mají všichni poslední antigenní test za sebou).

Od 19. 2. také pro rodiče žáka, který má PCR pozitivní výsledek, končí ohlašovací povinnost vůči škole. Škola přestává jakkoliv trasovat a přestává hygienické stanici poskytovat informace o pozitivních testech, kontakty na rodiče apod. 

V jídelně je zrušena povinnost oddělovat od sebe jednotlivé stoly apod.

V zásadě pro žáky zatím ještě přetrvává poslední povinnost (doufáme, že i ta už jen krátce) – nošení roušek ve společných prostorách (šatny, chodby, wc apod.).

Nadále zůstává doporučení dezinfikovat si ruce, minimalizovat kontakty mezi žáky různých tříd, minimalizovat vstup cizích osob do budovy školy (ale např. mimořádné třídní schůzky rodičů ve škole už zakázány nejsou).

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.