zsburesova

Další web používající WordPress

K provozu školy od 12. 4. 2021

K provozu školy od 12. 4. 2021

 (známo k 9. 4. 2021)

V návaznosti na zrušení nouzového stavu a na aktualizovaná protiepidemická opatření a rozhodnutí příslušných státních orgánů bude provoz v ZŠ Burešova od 12. 4. vypadat takto:

Pro žáky 2. stupně se ve výuce nic nemění, nadále jim bude pokračovat distanční výuka.

Pro žáky 1. stupně nastává ve výuce tzv. „rotace“. Od 12. 4. bude mít polovina tříd 1. stupně přístup do školy a prezenční výuku, druhé polovině tříd zůstane výuka distanční. Vždy za týden si to ty dvě poloviny prohodí. Při zařazování tříd do týdnů jsme zohledňovali zejména dělení na Aj, složení oddělení ŠD, umístění učeben na patrech a potřebu fyzické přítomnosti pedagogů ve škole.

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. budou přítomní žáci 1. C, 1. D, 2. B, 2. D, 3. B, 3. D, 4. C, 4. D, 5. B, 5. D.

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. budou přítomní žáci 1. A, 1. B, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C.

K přetrvávajícím protiepidemickým opatřením (vstup jen v respirátorech – dospělí, v rouškách – děti, desinfekce, větrání, neslučování do skupin z různých tříd atd.) přibylo jedno zásadní nové – povinné antigenní testování žáků, pedagogů i nepedagogických zaměstnanců přítomných ve škole;

základní informace k testování žáků:

 • – jde o neinvazivní antigenní formu, žáci se budou testovat sami;
 • – uskuteční se ve škole za přítomnosti a podpory učitelky a asistentky; s žáky 1. a 2. ročníků – budou-li chtít – budou moci přijít i rodiče (1 dítě-1 rodič), aby jim zejména při prvním testování také pomohli a byli jim oporou;
 • – žák nemusí být ve škole testován, pokud předloží doklad, že byl z COVIDu vyléčen před méně než 90 dny nebo doklad, že byl testován s negativním výsledkem v předchozích 2 dnech;
 • – žáci 3., 4. a 5. tříd se budou testovat ve svých učebnách, 1. a 2. třídy ve školní jídelně;
 • – uskuteční se vždy v pondělí a ve čtvrtek v 1. vyučovací hodině;
 • – každý žák, jemuž vyjde test pozitivní, bude ihned umístěn mimo ostatní žáky a rodiče si pro něj budou muset přijet a neprodleně řešit s jeho lékařem další postup;
 • – pokud test někomu vyjde pozitivní v pondělí – ostatní žáci i pedagog pokračují ve výuce;
 • – pokud test někomu vyjde pozitivně ve  čtvrtek (nebo v náhradní jiný den než pondělí) – odcházejí domů žáci celé třídy a čekají na rozhodnutí hygieniků – zda se další dny mohou vrátit nebo zůstanou v karanténě;
 • – do konce týdne zveřejníme přesné časy, ve kterých budou žáci vcházet do budovy, do školní jídelny apod., a časy, kdy budou ze školy, školní družiny, z jídelny odcházet (aby se minimalizovalo potkávání žáků různých tříd);
 • – pokud žák mimořádně nepřijde v den testování včas, do 8:30 může u zadního vchodu zazvonit na hospodářku a vyčká pracovníka školy, který mu testování umožní individuálně; v ostatních případech musí rodič dohodnout s TU náhradní termín testování (po nebo před vyuč.), případně vyčkat do čtvrtka, bez otestování žák do školy nesmí;
 • – žák nebude ve škole testován také při předložení potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu z certifikovaného pracoviště; tento test má platnost týden (předložen v pondělí – z víkendu – nahradí oba antigenní testy v týdnu ve škole) .

Pro žáky přítomné ve škole bude plně funkční i jídelna:

 • – žáci na prezenční výuce v týdnu od 12. do 16. 4. i v týdnu od 19. do 23. 4. budou mít obědy na tento týden své prezenční výuky přihlášeny automaticky (při nezájmu musí včas odhlásit), na další dny ve škole si musí sami do-přihlásit;
 • – žáci-zájemci, kteří budou mít distanční výuku a zájemci o obědy od 26. 4. si musí všechny obědy přihlásit sami (včetně žáků 2. stupně);
 • – žáci na distanční výuce obdrží jídlo do krabičky (do přinesených nádob nelze), kterou si budou muset odnést – konzumace ve ŠJ nebude možná (časy po 13. hodině pro vyzvedávání jídel do krabiček pro jednotlivé třídy do pátku upřesníme).

Školní družina bude fungovat s několika omezeními:

 • – ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) bude mimo provoz ranní;
 • – pro vyzvedávání a vstup budou do pátku upřesněny časy, které bude nutné striktně dodržovat;
 • – zatím nebudou fungovat kroužky.

Ivo Mlejnecký, ř.š.