ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

K provozu školy od 4. 1. do 8. 1. 2021

Základní informace k provozu školy od 4. 1. do 8. 1. 2021 (známé k 27. 12. 2020)

V návaznosti na protiepidemická opatření a rozhodnutí příslušných státních orgánů bude provoz v ZŠ Burešova od 4. 1. do 8. 1. 2021 omezen takto:

Do školy budou mít přístup pouze žáci 1. a 2. ročníků. Pro tyto žáky bude probíhat „běžná“ prezenční výuka, plně funkční pro ně bude i jídelna a školní družina. Trvají samozřejmě již zavedená opatření – příchody a odchody dle rozpisu (bude ještě aktuálně potvrzen a zveřejněn), roušky na ústech a nose po celou dobu pobytu ve škole (výjimky – pobyt bez roušky – jsou možné na písemné doporučení lékaře), desinfekce rukou, teplé oblečení kvůli větrání  atd.

Všichni ostatní žáci – tj. 3. – 9. ročníků budou mít distanční výuku v obdobném rozsahu jako při předchozím úplném uzavření škol (není žádné střídán týdnů apod.)

K odběru obědů na týden od 4. do 8. 1. jsou automaticky přihlášení všichni strávníci-žáci z 1. a 2. ročníku, kteří si oběd „normálně“ zkonzumují ve školní jídelně.

Všichni ostatní jsou odhlášení, zájemci o obědy se musí aktivně přihlásit (nejlépe přes Strava.cz | Přihlášení ); vyzvednutí obědů pro žáky na distanční výuce bude možné jen v jednorázových nádobách a v přesně stanovených časech po 13, hodině (pro jednotlivé ročníky bude ještě upřesněno), není možná konzumace ve školní jídelně.

Ivo Mlejnecký, ř.š.