zsburesova

Další web používající WordPress

K zahájení školního roku a testování

Základní informace k zahájení školního roku 1. 9. 2021

a plošnému testování dle opatření MZd ze dne 20. 8. 2021 (č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN)

(známé k 27. 8. 2021)

V ČR stále platí protiepidemická opatření: uvnitř budovy ve společných prostorách (chodby, WC, …) musí žáci i zaměstnanci stále ještě zakrývat ústa a nos (žáci rouškami, dospělí respirátory), „vše se neustále desinfikuje“, v jídelně sektory a žáci smí sedět vedle sebe jen do počtu 6. Škola má za povinnost v maximální možné míře omezit setkávání žáků různých tříd (ročníků), což se projeví při organizaci příchodů do školy a odchodů z ní, při sestavování oddělení školní družiny, při skladbě žáků na kroužkách, při skladbě žáků ve skupinách cizích jazyků, setrvávání žáků v učebnách (omezené stěhování do odborných učeben) atd.

Jedním z opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021 (č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) je plošné testování ve všech základních školách. Zatím se předpokládají testy třikrát, žáci 2.-9. ročníku se budou testovat 1., 6. a 9. září, a žáci 1. ročníku 2., 6. a 9. září. ZŠ Burešova z centrální rozesílky obdržela a bude využívat Genrui Biotech Inc. SARS-CoV-2 Antigen test Kit (Colloidal Gold) – neinvazivní, využívající stěr z přední části nosu. V daném termínu každý žák otestuje sám sebe, vždy pod dohledem učitelky ve své třídě. Žáci 1. ročníku se budou testovat ve školní jídelně a může tam s nimi být i jeden rodič. Žáci, kteří se při příchodu do školy opozdí, musí jít k zadnímu vchodu do školy a situaci řešit s pověřenou osobou (zvonek na pí hospodářku), nebudou-li ve škole přítomni v termínu společného testování vůbec, absolvují testování při prvním příchodu do školy, po předchozí domluvě se svým třídním učitelem.

Pokud to rodiče budou pro dítě potřebovat, škola na vyžádání může vydat pro další využití (např. pro docházku do sportovního oddílu) potvrzení o provedení a výsledku testu.

Testovat se nebudou žáci, kteří:

  • prokáží, že jsou již plně očkovaní
  • prokáží, že prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 6 měsíci (180 dny)
  • předloží aktuální potvrzení o testování jinde (PCR nebo Ag, na certifikovaném pracovišti)
  • jejichž rodiče-zákonní zástupci s testováním nesouhlasí*

*Pokud rodiče s testováním nesouhlasí, musí to dát škole včas prokazatelně najevo (písemně, mailem, datovou schránkou … Netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou (u ostatních žáků se předpokládá, že toto již povinné nebude) po celou dobu pobytu ve škole – tedy i při výuce –, dílčí omezení pro něj může nastat i při sportovních aktivitách apod.; odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat a výuku zajistí rodiče (absence bude považována za omluvenou a škola poskytne podporu jako při absenci např. z důvodu nemoci). Účinnost těchto opatření se zatím předpokládá od 1. 9. do 10. 9. 2021.

Nástup do školy

1. září

Žáci 1. roč. příchod před školu v 8:00 (ne o moc dříve – nechceme mísení s ostatními ročníky),

Žáci 5. A, 5. B a 3. A ………………..    příchod v 7:35 a odchod v 8:30

Žáci 5. C, 3. C, 3. D, 2. A a 4. A …   příchod v 7:40 a odchod v 8:35

Žáci 4. B, 2. C, 2. B    ………………….   příchod v 7:45 a odchod v 8:40

Žáci 5. D, 4. D, 3. B a 2. D ……….     příchod v 7:50 a odchod v 8:45

Žáci 4. C …………………………………….    příchod v 7:35 a odchod v 8:30;

Žáci 6. a 7. r. budou vpouštěni do školy (šatny) v 7:35 (a zdrží se maximálně do 7:45)

Žáci 8. a 9. r. budou vpouštěni do školy (šatny) v 7:45 (a zdrží se maximálně do 7:55);

Žáci 2. st. se ve škole zdrží cca 3 vyuč. hodiny, tj. cca do 10:45

Vydávání obědů (1. den mohou na oběd výjimečně i ti, kteří teprve na září budou platit):

6.  –  9. ročník: 10:45  hod   až     11:30  hod      

1.  –  5. ročník:  11:30 hod    až     13:15 hod     

Družina bude funkční v plném rozsahu již od prvního dne, žáci, kteří chtějí využít i ranní družinu (před testováním) musí mít až do otestování zakrytá ústa i nos rouškou.

Od 2. září

žáci 1. roč. se budou testovat za přítomnosti zák. zástupce (bude-li rodič chtít) ve školní jídelně takto:

  • třída 1. A, 1. B – příchod žáků s rodiči v 7:30 k jídelně (po otestování přechod do školy s TU v 8:00 vstup do školy – nesmí se potkat s třídami 2. – 5. r.)
  • třída 1. C, 1. D – příchod s rodiči v 8:00 k jídelně (po otestování přechod do školy s TU)

Vstupy do školy (pro 1. r. jen ve dnech bez testování)

Žáci 1. D, 5. A, 5. B a 3. A budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:35

Žáci 5. C, 3. C, 3. D, 2. A a 4. A budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:40

Žáci 1. B, 4. B, 2. C, 2. B, 1. C budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:45

Žáci 1. A, 5. D, 4. D, 3. B a 2. D budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:50

Žáci 4. C budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:35 (a zdrží se maximálně do 7:45)

Žáci 6. a 7. r. budou vpouštěni do školy (šatny) v 7:35 (a zdrží se maximálně do 7:45)

Žáci 8. a 9. r. budou vpouštěni do školy (šatny) v 7:45 (a zdrží se maximálně do 7:55);

Žák, který nepřijde do školy včas, bude muset obejít budovu školy a zazvonit na hospodářku školy a jeho vstup bude zajištěn mimo ostatní žáky.

Odchody z družiny

5. a 4. ročník   ve 13:15, 14:15, 15:15, 16:15,

3. ročník         ve 13:30, 14:30, 15: 30, 16: 30,

2. ročník         ve 13:45, 14:45, 15: 45, 16: 45,

1. ročník         ve 13:00, 14:00, 15:15, 16: 00,16:30, 17:00

Moc prosíme o pochopení a respektování tohoto rozpisu, v jiný čas nebude možné družinu opustit. Výjimka: při odchodu staršího sourozence je v jeho čase povolen i odchod mladšího.

Odchody žáků, kteří nechodí do družiny, se řídí jejich rozvrhem výuky.

Obědy  2. 9. – 3. 9.    výdej  od 11:45   –  do 14:00  hod

Zážitkový kurz – odjezd 2. 9. po obědě, ale od 2. vyuč. hodiny všichni žáci 2. stupně přítomní ve škole; testování 6. 9. se uskuteční na kurzu, testování 9. 9. se uskuteční již opět ve škole.

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.