ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Ke Koronaviru


Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

jistě ani Vám neunikly zprávy o nebezpečí Koronaviru. Nechci šířit možná trochu zbytečně dramatizované zprávy sdělovacích prostředků, ale určitě je na místě jednat s přiměřenou předběžnou opatrností. Dovoluji si Vás proto požádat, abyste – pokud Vaše dítě projeví sebemenší příznaky onemocnění (zvýšená teplota, tělesná slabost, kašel, rýma apod.) – nechali raději dítě několik dní doma. U těch, kteří byli v zahraničí (nebo jejich blízcí), zvláště.

Nejde o to, že se většina dětí i z případného onemocnění tímto současným Koronavirem (Covid-19) pravděpodobně bez problémů během několika dní vyléčí. Jde o to, zda při tom nenakazí někoho s oslabeným zdravím, pro koho to tak dobře dopadnout nemusí. Buďme proto, prosím, takto ohleduplní.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

 27. 2. 2020

Ivo Mlejnecký, řed. školy

Článek MZ ČR (oficiální informace pro občany ČR) pro navracející se z dovolené v Italii:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html