zsburesova

Další web používající WordPress

Kontakt na školního metodika prevence, obsah činnosti

1.  Kontakt na školního metodika prevence

školní metodik prevence:  Mgr. Zdenka Vinařová

telefon: 286 880 955 l. 23

e – mail: vinarova@zsburesova.cz

konzultační hodiny: pro děti v pondělí od 14.00 – 15:30; pro rodiče 1. čtvrtek v měsíci od 15:30 – 17:00 po předchozí domluvě (telefonicky, prostřednictvím ŽK, nebo e-mailem), po předchozí domluvě je možný i jiný termín

2.  Obsah činnosti školního metodika prevence (ŠMP)

Standardní činnosti metodika prevence stanoví příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. – celé znění ke stažení.

Z činností např.:

–        koordinuje práci s třídními kolektivy zaměřenou na prevenci v oblasti rizikového chování

–        řeší problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli, např. při začlenění dětí do třídního kolektivu, při výskytu rizikového chování ve třídě, záškoláctví

–        kontaktuje odborná pracoviště v případě akutního výskytu rizikového chování

–        poskytuje individuální konzultace pedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům

–        spolupracuje s třídními učiteli při zachycování a sledování rizikových faktorů vedoucích k možnosti rozvoje rizikového chování

–        spolupracuje s orgány státní správy, které zajišťují péči žákům při projevech patologického chování