zsburesova

Další web používající WordPress

Mezinárodní den dětí

V pátek, 1. 6., oslavily děti z 1. stupně svůj DEN jako každý rok – sportovními soutěžemi. Všichni páťáci si připravili soutěžní stanoviště pro své mladší spolužáky. I když nás počasí vyhnalo ze hřišť o něco dříve, všichni si den pěkně užili. Ve třídách je čekaly malé odměny za sportovní i organizační snažení.
Více ve fotogalerii