ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Noc s Andersenem – 1. dubna 2016

Střípky z dětských zážitků…
… Andersen napsal pohádku Malou mořskou vílu…
… vyráběli jsme skvělou pohádkovou záložku…
… měli jsme strašidelnou bojovku…
… Andersenovy pohádky jsou většinou smutné…
… nakupování knih v Luxoru bylo zábavné…
… seznámili jsme se s novými lidmi ze školy…
… bdění až do rána… při pohádce Malá mořská víla nešlo usnout…
… Noc s Andersenem byla skvostná…
… dojetí…
… měli jsme vcelku nabitý program…
… hodně se těším na příští rok, doufám, že mě zase vyberou…
… potom přemístění do knihovny, kde jsme se více seznámili s Karlem IV., … i jako s obyčejným klukem…
… kreslili a laminovali jsme si záložky do knihy a k tomu poslouchali Malou mořskou vílu…
… čtení, luštění, to všichni lidé ví a noci s Andersenem hned každého pobaví…