zsburesova

Další web používající WordPress

Nová školská rada od 12. 7. 2021

Vzhledem ke končícímu mandátu dosavadní školské rady při ZŠ Burešova bylo nutné vybrat její členy na další tříleté období. Zástupcem za pedagogy byla opět zvolena Mgr. Ivana Kuncová, zástupcem za zákonné zástupce žáků byl opět zvolen Mgr. Jan Krček a usnesením Rady MČ Praha 8 ze dne 26. května 2021 byl novým zástupcem zřizovatele jmenován p. Adam Véle.

Ing. Lence Mayerové, která dosud ve ŠR zastupovala zřizovatele a ve funkci končí, moc děkujeme za odvedenou práci.

30. 6. 2021

Ivo Mlejnecký, ř.š.