zsburesova

Další web používající WordPress

Nové informace z jídelny – 28. 8. 2020

Od 1.9. 2020 nevaříme pro cizí strávníky.

Tato situace bude trvat, dokud Praha bude v zeleném, žlutém nebo červeném stupni epidemiologické pohotovosti ( Covid-19).

Omezení výdeje obědů v době nemoci žáka.

V první den náhlé nemoci žáka – výdej obědů jen do přinesených nádob, v čase od 14:00  –  14:10. Pokud vaše dítě vykazuje symptomy Covid -19 (zvýšená teplota, kašel,…) musí oběd vyzvednout osoba, která nebyla s nemocným v kontaktu. Pozn. v době nemoci mají žáci nárok na školní oběd pouze první den.

Děkujeme za pochopení,

Hana Astlová, vedoucí ŠJ