zsburesova

Další web používající WordPress

Obědy od 4. ledna 2021

Od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021  vaříme jedno jídlo.   Žáci 1. a 2. ročníků jsou automaticky přihlášení k obědu č. 1.  V případě nepřítomnosti si musí sami oběd odhlásit. Ostatní strávníci a žáci na distanční výuce si obědy objednají sami a budou si je vyzvedávat v čase, který jim bude určený.

Děkuji za pochopení,

Hana Astlová, vedoucí ŠJ