zsburesova

Další web používající WordPress

Omezení provozu ZŠ do 21. 3. 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

V ZŠ Burešova to znamená, že po skončení jarních prázdnin, kdy není žádná výuka, začne od 8.3. pro všechny třídy školy výuka pouze distanční. Distanční výuka bude (až na předem dané a dotčeným oznámené výjimky) probíhat podle běžného školního rozvrhu, podle již dříve aplikovaných pravidel (tj. obvykle cca polovina vyučovací hodiny on-line, polovina hod. samostatná práce; součet času na on-line výuky a času potřebného na dokončení samostatné práce  by neměl být větší, než trvání běžné vyučovací hodiny a doby nutné na vyhotovení běžných domácích úkolů, …).

Družina i jídelna budou mimo provoz, obědy jsou všem automaticky odhlášeny.

Informace k ošetřovnému např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Ivo Mlejnecký, řed. školy