zsburesova

Další web používající WordPress

Organizace ŠD

Organizace Školní družiny

Školní družina je důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu naší školy. Naším cílem je především nabídnout dětem zajímavou náplň jejich času, kdy si nejen odpočinou, ale také se mohou věnovat tomu, co je baví a zajímá. Také z těchto důvodů funguje naše Školní družina jinak než obvykle, a to formou zájmových kroužků (viz informace Kroužky Školní družiny).

V letošním roce máme otevřeno 15 oddělení Školní družiny:

1. oddělení – 1. A – p. vychovatelka Z. Slabá

2. oddělení – 1. B – p. vychovatelka M. Krčková

3. oddělení – 1. C – p. vychovatelka S. Kůrková

4. oddělení – 1. D – p. vychovatelka M. Petráková

5. oddělení – 2. A – p. vychovatelka  L. Neumajerová

6. oddělení – 2. B – p. vychovatelka  M. Vorlová

7. oddělení – 2. C –p. vychovatelka M. Vršecká

8. oddělení – 2. D – p. vychovatelka M. Topolová

9. oddělení – 3. A + 4. D – p. vychovatelka J. Olšinová, p. vychovatelka A. Roudná

10. oddělení – 3. B + 4. D – p. vychovatelka Z. Fialová

11. oddělení – 3. C + 4. D – p. vychovatelka A. Rauschová

12. oddělení – 3. D + 4. D – p. vychovatelka N. Cardona

13. oddělení – 4. A + 4. C – p. vychovatelka V. Černošková

14. oddělení – 4. B + 4. C – p. vychovatelka D. Tomašíková

15. oddělení – 5. A, B, C, D, E – p. vychovatelka A. Ševčíková

Provoz Školní družiny

Provoz ŠD je každý den od 6.30 do 17.00 hodin:

ranní družina:        od 6.30 do 7.40 hod. (příchod dětí do 7.25)

po vyučování:        oběd, odpočinková činnost do 13.45 hod.

odpoledne:            zájmové kroužky,  pondělí – čtvrtek od 14.00 do 15.10 hod.

dlouhá družina:      od 15.00 do 17.00 hod.

Pokud má Školní družina společné akce ( kino, divadlo, výlet), nejsou ten den zájmové kroužky ŠD.

Toto se netýká doplňkových kroužků, které jsou placeny mimo školní družinu

Poplatek za návštěvu Školní družiny

Poplatek za ŠD je 300,- Kč na měsíc, platí se pololetně (tedy 1500,- Kč).

1. pololetí – září – leden

2. pololetí – únor – červen

Pokud potřebujete platit měsíčně, prosíme o domluvu.

Zájmové kroužky jsou součástí činnosti Školní družiny, tudíž se neplatí zvlášť. Na účet školy platíte 200,-Kč/pololetí pouze za vybrané kroužky (dovedné ruce, keramika VV). Keramika pro pokročilé je 400,-Kč/pololetí.