zsburesova

Další web používající WordPress

Organizace vyučování na začátku školního roku 2022/23

Z á k l a d n í    š k o l a ,  P r a h a   8,   B u r e š o v a   14

Organizace vyučování na začátku školního roku

1. den  –  čtvrtek 1. 9. 2022

  1. třídy
8:00přivítání dětí vedením školy, první zvonění (před budovou školy)
8:15odchod dětí, rodičů a paní učitelek do tříd (možnost soukromého fotografování a filmování dětí ve třídách)
8:30přivítání dětí ve třídách třídními učitelkami
8:35informativní setkání rodičů s vedením školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny ve školní jídelně
8:50vychovatelky ŠD odchází s dětmi do školní jídelny na „PŘEKVAPENÍ“ pro prvňáčky
8:55schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD – doplňující informace, dotazy rodičů (v jednotlivých 1. třídách)
přibližně 9:30předání dětí rodičům nebo do školní družiny
2. – 9. třídy          8.00 – 8.45   přivítání dětí, informace k organizaci 1. školního týdne

Výdej obědů:  10 – 12:30 hod.

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě (v libovolné třídě) ve čtvrtek 1. 9. 2022 nemůže zúčastnit zahájení školního roku (nemoc, pozdější návrat z dovolené apod.), prosíme, uvědomte školu:

tel: 773 960 742, 286 880 955 l. 26

e-mailem: info@zsburesova.cz  

Organizace vyučování 1. tříd od 2. 9. 2022 (od 2. dne školy)

pátek 2. 9. 2022– výuka 1. a 2. hod. (do 9:40 hod.)
pondělí, úterý 5. a 6. 9. 2022  – výuka 1. – 3. hod. (do 10:45 hod.)

– po vyučování přebírají děti p. vychovatelky

(event. odchod dětí domů)

Od 7. 9.  –  dle rozvrhu, včetně blokových pauz

         Organizace vyučování 2. – 9. tříd v pátek 2.  9. 2022

třídnické práce ve třídách s TU

konce vyuč.:

2. roč. – 12:00
3. roč. – 12:05
4. roč. – 12:10
5. roč. – 12:15
6. roč. – 12:35
7. roč. – 12:30
8. roč. – 12:25
9. roč. – 12:20

výdej obědů:  11: 45 – 13:30 hod.

Organizace vyučování od 5. 9. do 9. 9. 2022

výuka 2. – 5. roč.

Předpokládáme konce výuky dle pravidelného rozvrhu, především s TU.

Od 5. 9. – 9. 9. – žáci 2. stupně nejedoucí na zážitkový kurz

 konec vyučování celý týden        13:15        

Žáci s sebou přinesou psací potřeby, svačinu a pití, sportovní oblečení. Prosíme rodiče o omlouvání žáků 2. st. nejedoucí na ZK do podatelny školy tel. 286 889 117, 773 960 742 nebo na mail satna@zsburesova.cz nebo na mail vinarova@zsburesova.cz

Výdej obědů 11:45 – 14:00

Výuka od pondělí 12. 9. celý 2. st. – předpokládáme dále dle stálého rozvrhu  a v pondělí  1. až 2. hod třídnické práce.