zsburesova

Další web používající WordPress

Organizace vyučování na začátku školního roku 2023/2024

Z á k l a d n í    š k o l a ,  P r a h a   8,   B u r e š o v a   14

Organizace vyučování na začátku školního roku

1. den  –  pondělí 4. 9. 2023

1. třídy               8:00přivítání dětí vedením školy a p. starostou, první zvonění (před budovou školy)
 8:15odchod dětí, rodičů a paní učitelek do tříd (možnost soukromého fotografování a filmování dětí ve třídách)
 8:30přivítání dětí ve třídách třídními učitelkami, předání dárků od p. starosty
 8:35informativní setkání rodičů s vedením školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny ve školní jídelně
 8:50vychovatelky ŠD odchází s dětmi do školní jídelny na „PŘEKVAPENÍ“ pro prvňáčky
 8:55schůzka rodičů s třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD – doplňující informace, dotazy rodičů (v jednotlivých 1. třídách)
 přibližně 9:30předání dětí rodičům nebo do školní družiny
2. – 9. třídy          8.00 – 8.45   přivítání dětí, informace k organizaci 1. školního týdne

Výdej obědů:  10 – 12:30 hod.

Vážení rodiče,

pokud se Vaše dítě (v libovolné třídě) pondělí  4. 9. 2023 nemůže zúčastnit zahájení školního roku (nemoc, pozdější návrat z dovolené apod.), prosíme, uvědomte školu:

 tel: 286 880 955

e-mailem: info@zsburesova.cz  

 Organizace vyučování 1. tříd od 5. 9. 2023 (od 2. dne školy)

úterý 5. 9. 2023– výuka 1. a 2. hod. (do 9:40 hod.)
středa, čtvrtek 6. a 7. 9. 2023– výuka 1. až 3. hod. (do 10:45 hod.)
pátek 8. 9. 2023výuka 1. až 4. hod. (do 11:40 hod.)
 po vyučování přebírají děti p. vychovatelky        (event. odchod dětí domů)
od pondělí 11. 9.  2023dle rozvrhu, včetně blokových pauz

         Organizace vyučování 2. – 9. tříd v úterý a ve středu 5. 9. – 6. 9.2023

třídnické práce ve třídách s TU

konec vyučování:
2. roč. – 12:00 ; 6. roč. – 12.35
3. roč. – 12:05 ; 7. roč. – 12.30
4. roč. – 12:10 ; 8. roč. – 12.25
5. roč. – 12:15 ; 9. roč. – 12.20

výdej obědů:  11: 45 – 13:30 hod.

Organizace vyučování od 7. 9. 2023

výuka 2. – 5. roč.

Předpokládáme konce výuky dle pravidelného rozvrhu, výuku zajišťovanou vyuč. 2. stupně upřesníme dle aktuální situace.

výuka 6. – 9. roč.

Předpokládáme výuku dle pravidelného rozvrhu.  

Dne  8. 9. žáci 2. stupně jedoucí na zážitkový kurz

6., 7. ročník: sraz u školy a odchod na oběd: 13.00 (výdej oběda 13:10)

                     odevzdání dokumentů:  13.30 

8., 9. ročník: příchod do školy: 13.00 (odevzdání dokumentů)

                     odchod na oběd: 13.20

Dne  8. 9. žáci 2. stupně nejedoucí na zážitkový kurz

příchod do školy 7:40 – 7:55 – sraz v hale školy

odchod na oběd 13:30

Od 11. 9. – 14. 9. – žáci 2. stupně nejedoucí na zážitkový kurz

 konec vyučování celý týden 13:15 

Žáci s sebou přinesou psací potřeby, svačinu a pití, sportovní oblečení. Prosíme rodiče o omlouvání žáků 2. st. nejedoucí na ZK do podatelny školy tel. 286 889 117, nebo na mail satna@zsburesova.cz nebo na mail vinarova@zsburesova.cz; nelze omlouvat nepřítomnost tím, že žák nejel na ZK, nutný nějaký jiný důvod (akceptujeme i „rodinné důvody“)

Výdej obědů od 7. 9. : 11:45 – 14:00