zsburesova

Další web používající WordPress

Oslava 50. výročí založení školy a vánoční jarmark

Milí rodiče, na 24. listopadu pro Vás chystáme tradiční Vánoční jarmark,
který bude letos spojený s oslavou 50. výročí založení školy. Budeme moc
rádi, když přispějete nějakou dobrotou do naší kavárny. Bližší informace
u paní uč. Zmeškalové (zmeskalova@zsburesova.cz)
Za kavárnu: Iva Zmeškalová a Hana Vodová