zsburesova

Další web používající WordPress

Potvrzení – stávka 27. 11. 2023 bude i v naší škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy,

jednání mezi školskými odbory a ministrem školství (vládou) nepřinesly výsledky, které by vedly k odvolání stávky.  V ZŠ Burešova se ke stávce přihlásili téměř všichni zaměstnanci, nelze tak zajistit ani omezený provoz.

V pondělí 27. 11. 2023 bude provoz školy přerušen, škola bude zcela uzavřena.

  • Obědy na tento den budou všem odhlášeny automaticky.
  • Zda se budou konat externí kroužky, které nejsou vázány na prostory školy, vám musí sdělit poskytovatelé těchto kroužků.

Ivo Mlejnecký, ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14