zsburesova

Další web používající WordPress

Povinné roušky od 1. 9. 2020

V pátek 28.8. odpoledne vešlo ve známost rozhodnutí MZd o přiřazení oranžové barvy Praze. S tímto je také spojeno doporučení školám, aby zavedly povinnost nošení roušek ve svých prostorách. Přestože vedení HSHMP navzdory očekávání samo tuto povinnost nenařídilo, v rámci povinností a pravomocí ředitele školy jsem dnes rozhodl, že v ZŠ Burešova roušky od 1. 9. povinné budou. Oproti jiným zdejším ZŠ naši školu navštěvuje vysoký počet žáků, máme hodně naplněné třídy a v daleko menší míře se nám bude dařit dodržování jiných doporučení – např.  o „nepotkávání“ se žáků různých tříd apod. Je tedy na místě volit opatření, která plnit můžeme.

Znamená to, že každý, kdo vstoupí do budovy školy (včetně žáků a zaměstnanců školy), musí mít ve společných prostorách krytá ústa a nos rouškou. Žáci budou smět sundávat roušky pouze se souhlasem pedagoga (obvykle ve třídách, kabinetě, v herně ŠD, v tělocvičně, na hřišti, v kanceláři, při jídle ve ŠJ apod.). S ohledem na organizaci prvního školního dne budou mít výjimku žáci 1. ročníku, ti mohou vstoupit ve svůj první školní den do budovy bez roušek (od 2. 9. ale budou muset mít roušku i oni –  jako ostatní).

Pokud někdo mimořádně roušku zapomene, škola mu jednorázovou roušku poskytne při vstupu ze svých zdrojů, ale budeme potřebovat, aby nám ji následně dotyčný „vrátil“ (v podobě roušky nové, srovnatelné, nepoužité).

Hygienici doporučují jako prevenci  zejména časté mytí rukou a časté větrání. I když ve škole jsou u všech vchodů desinfekce a ve všech učebnách mýdla, doporučujeme dát dítěti s sebou i vlastní desinfekční ubrousky či desinfekční gel, které máte vyzkoušené a víte, že dítě na ně nemá alergické reakce. Prosím dohlédněte i na dostatečně teplé oblečení, aby dítě nenastydlo, zejména sedí-li ve třídě zrovna blízko okna.

Omlouvám se za změnu na poslední chvíli, ale reagujeme na vývoj událostí. Všichni si přejeme návrat na „Zelenou“ v semaforu nebo jeho úplné vypnutí, abychom mohli z těch obtěžujících opatření co nejvíce zrušit.

Ivo Mlejnecký, řed. školy