zsburesova

Další web používající WordPress

Pražské poetické setkání – březen 2014

Dny 5. a 6. března byly dny opravdu poetickými, protože u nás probíhala školní kola recitační přehlídky. Jako každým rokem – i tentokrát se zúčastnili recitátoři 2. – 5. tříd, aby předvedli své umění.
Byl hodnocen jejich celkový projev – umělecký přednes, přirozenost při vystoupení i výběr básně nebo textu. Opět musíme ocenit velmi zdařilé výkony.
V kategorii 2. a 3. tříd byly oceněni a zároveň postupují do obvodního kola tito recitátoři:
Albert Kulawiec – 2.B
Jakub Pexidr – 2.B
Adéla Jurčíková – 3.B
V kategorii 4. a 5. tříd byly nejvýše oceněny tyto recitátorky:
Alžběta Jindráková – 4.B
Markéta Novotná – 4.B
Anna Linhartová – 4.A
Alžběta a Markéta postupují také do obvodního kola přehlídky.
Všem postupujícím držíme palce a věříme, že budou naši školu reprezentovat úspěšně.