zsburesova

Další web používající WordPress

Pražské poetické setkání – krajské kolo

V neděli 15. dubna se konalo krajské kolo přehlídky v přednesu. Naši školu, ale i Prahu 8, reprezentovaly spolu s ostatními dvě dívky – Anetka Hrudková ze 4. B a Deniska Biskupová z 5. B. Celá přehlídka měla i podle slov poroty vysokou úroveň a oběma našim děvčatům se také zadařilo. Ve vyrovnaných prezentacích svého umění získala Deniska Biskupová zvláštní ocenění za komunikaci s divákem.
Těšíme se, že příští rok navážeme na úspěchy naší školy.