zsburesova

Další web používající WordPress

Pražské poetické setkání – obvodní kolo – březen 2013

  1. a 20. března proběhlo v Domě dětí a mládeže Prahy 8 obvodní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Z naší školy se zúčastnilo celkem 7 přednášejících. Všichni ve velké konkurenci obstáli se ctí. Alžbětka Jindráková ze 3. B získala zvláštní ocenění za přirozený projev.
    Na závěr každého přehlídkového dne byly dětem tradičně k dispozici tzv. dílničky, kde si mohly podebatovat s porotci o svých výkonech. Zde byli všichni naši „soutěžící“ znovu pochváleni za pěkná vystoupení.
    Můžeme se těšit na další ročníky této přehlídky.