zsburesova

Další web používající WordPress

Přechod na RT-PCR testování

Přechod na RT-PCR testování

V naší škole přecházíme na testování proti COVID 19 tzv. metodou RT-PCR, a to od čtvrtka 10. 6. 2021, vždy ráno při příchodu do školy. Tato námi zvolená metoda je zcela neinvazivní (tedy si děti nestrkají nic do nosu ani do úst apod. – jde o testy tzv. „plivací“), je považována za spolehlivější než testy antigenní a testovat stačí 1x za dva týdny. Kromě dále uvedených dní tak může a bude plně fungovat i ranní družina. Laboratorní zpracování pro nás bude provádět VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Rodiče vždy obdrží výsledek testování na telefon nebo mail.

Testování do konce školního roku jsou tak už jen tři (s výjimkou žáků na škole v přírodě apod.):

Pondělí 7. 6. 2021 naposledy tzv. antigenními testy

Čtvrtek 10. 6. 2021 – poprvé metodou RT-PCR

Čtvrtek 24. 6. 2021 – podruhé metodou RT-PCR

Dovolujeme si požádat rodiče, zákonné zástupce žáků, aby na dokumentu, který jim ze školy přinesly jejich děti, vyplnili své identifikační údaje, podpisem stvrdili souhlas se zpracováním osobních údajů laboratoří VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., a dokument vrátili třídní učitelce co nejdříve zpět (nejpozději do 10. 6. 2021 ráno, před zahájením testování).

V případě neudělení souhlasu ze strany zákonných zástupců by nastala situace a řešení stejné, jako při neudělení souhlasu s antigenním testováním (žák do školy nemůže, zůstává doma a jeho absence je omluvena).

Mimořádné odůvodněné výjimky: žáci, kteří nebudou ve škole přítomni v termínu RT-PCR testování, budou dále (mimořádně) testováni s týdenními intervaly dosavadními antigenními testy při prvním příchodu do školy, po předchozí domluvě se svojí TU.

4. 6. 2021

Ivo Mlejnecký, řed školy