zsburesova

Další web používající WordPress

Přestup z jiné školy

Jak přihlásit dítě do naší školy – přestup z jiné školy

Vážení rodiče,
pokud jste se rozhodli Vaše dítě přihlásit do naší školy, navštivte nás. Nejlépe telefonicky si domluvte termín schůzky s vedením školy, tímto si zajistíte, že se Vám budeme moci plně věnovat. Získáte podrobné informace o způsobu výuky a o specifikách naší školy a o všem, co můžeme Vašemu dítěti nabídnout.
Na první návštěvu školy můžete s sebou vzít i dítě, které se tak seznámí s prostředím školy.

Doklady potřebné pro přijetí žáka, který přechází z jiné školy v České republice:

1) občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce

2) rodný list dítěte

3) případně rozhodnutí o svěření dítěte do péče (žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci)

4) poslední vysvědčení dítěte

Doklady potřebné pro přijetí žáka, který dosud navštěvoval školu v jiném státě:

1) pasy rodičů a žáka s vyznačením povolení k pobytu na území ČR a potvrzením místa bydliště

2) vysvědčení za poslední období (je nutný ověřený překlad, který je však možno přinést dodatečně)

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.