zsburesova

Další web používající WordPress

Vyzvedávání dětí ze ŠD od 29. 9. 2021

Vážení rodiče,

zájmové kroužky ŠD budou začínat v pondělí 4. 10. 2021. Každý žák bude mít od své paní vychovatelky zapsané příslušné kroužky v tabulce v družináčku.  Kroužky jsou hrazeny v rámci pololetní platby za družinu, pouze na kroužky tvořivé (dovedné ruce, výtvarná výchova, keramika) je třeba doplatit 250,-/ pol. za materiál. Příslušné pokyny k úhradě jsou uvedeny v družináčku. Částku prosím uhradit do 15. 10. 2021. Nezapomeňte prosím na správný VS a SS, abychom mohli platbu správně spárovat.  Kroužky budou probíhat v čase 14 – 15h. V čase 13,45 – 14h bude „klid vysílaček“, kdy se všechny děti přesunují na příslušné kroužky. V této době není možné děti vyzvedávat.  Totéž platí v době 15 – 15,10, kdy se děti přesunují z kroužků do svých oddělení.

Keramika:

Do keramické dílny žák přinese a nechá v dílně – 3x noviny (ne reklamní letáky), kelímek např. od Ramy nebo Perly atd., podepsanou krabici na hotové výrobky (jméno, příjmení, třída) např. od bot, na práci staré tričko nebo košili

Sportovní kroužky:

Na sportovní kroužky lze použít cvičební úbor z TV, který si žák musí přinést s sebou na kroužek.

Pokud budete potřebovat radu, napište na email druzina@zsburesova.cz, či zprávu do družináčku.    

Dagmar Tomašiková, Michala Vršecká, vedoucí ŠD

aktualizováno 27. 9. 2021