zsburesova

Další web používající WordPress

Ředitelské volno 13. 1. 2023

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 13. 1. 2023 volný den (tzv. „ředitelské volno“). Volný den byl vyhlášen zejména z organizačních a technických důvodů.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny či školního klubu, jejichž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je do 11. 1. 2023). Jídelna bude mimo provoz.

V Praze dne 3. 1. 2023

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14

Pozn.: Bude-li se konat 2. kolo prezidentských voleb 27.1. , bude vyhlášeno „řed. volno“ i na tento den.