ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Ředitelské volno 25. a 26. 10. 2021

(vyhlášeno na základě informací známých 20. 10. 2021 v 16:30)

Na základě dnešního doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy* vyhlásil ředitel školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na   25. a 26. 10. 2021 volné dny (tzv. „ředitelské volno“).

*HSMHP zdůvodňuje své doporučení tím, že „… stávající epidemiologická situace v nemocnosti dětí se nevyvíjí příznivě. Nemocnost dětí neustále stoupá. Zatímco na začátku školního roku byly hlášeny záchyty ve školách u jednotek dětí, zhruba od 36. kalendářního týdnu nemocnost stále stoupá a nemocných je nyní hlášeno více než 200 žáků a pedagogů za týden. K datu 19. 10. 2021 byla hlášena nejvyšší nemocnost ve skupině školních dětí u dětí 12 – 15 let, a to 379,0/100 000 obyvatel. Podstatné však je, že oproti předchozímu 7 dennímu období nemocnost stoupla o 136 %. Téměř shodná je nemocnost i ve věkové skupině 6 – 11 letých dětí, kde byla evidována nemocnost 352,0/100 000 obyvatel. Průměr za celou ČR se pohybuje mezi 318,7/100 000 u dětí 12-15 letých, resp. 265,70/100 000 obyvatel u dětí ve věku 6 – 11 let…

Vznikne tak devítidenní období, kdy se žáci ve škole nebudou potkávat. Jídelna bude mimo provoz, obědy budou odhlášeny automaticky.

Abychom zmírnili negativní dopady tohoto opatření (rodiče mohou mít problém s hlídáním dětí doma – zřejmě jim nevznikne nárok na OČR, žáci přijdou o další dva dny výuky atd.), bude v případě zájmu ze strany rodičů zajištěn provoz školní družiny (pondělí i úterý 6:30-17:00) či školního klubu (pondělí i úterý 8:00 – 13:30). Činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je pátek 22. 10. 2021 do 8:00 – papírek vychovatelce ranní ŠD, nebo do vrátnice školy, nebo mailem na tomasikova@zsburesova.cz nebo vrsecka@zsburesova.cz).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možná ani distanční výuka, proto na dny pondělí a úterý (25. a 26. 10.) zadají vyučující domácí úkoly dle rozvrhu tak, aby jejich vypracování zabralo žákům přibližně čas odpovídající výuce v těchto dnech. Vyučující se budou snažit volit zadání tak, aby – pokud možno – žáci zvládli jejich vypracování bez pomoci rodičů či jiné osoby.

V Praze dne 20. 10. 2021

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14