zsburesova

Další web používající WordPress

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 29. 9. 2023 volný den (tzv. „ředitelské volno“). Volný den byl vyhlášen zejména z organizačních a technických důvodů.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny či školního klubu, jejichž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD ani do ŠK nejsou řádně přihlášeni (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je do 26. 9. 2023). Jídelna bude mimo provoz.

V Praze dne 12. 9. 2023

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14