zsburesova

Další web používající WordPress

Ředitelské volno 7. 6. 2024

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na 7. června 2024 volný den (tzv. „ředitelské volno“).

Volný den byl vyhlášen zejména z organizačních důvodů.

V případě zájmu ze strany rodičů bude zajištěn provoz školní družiny, jejíž činnosti se budou moci bezplatně účastnit i žáci, kteří jindy do ŠD nejsou řádně přihlášeni, včetně žáků 2. stupně (nejzazší termín pro nahlášení zájmu vedoucí ŠD je 4. 6. 2024). Jídelna bude mimo provoz, obědy jsou odhlášeny automaticky.

27. 5. 2024

Ivo Mlejnecký, ředitel školy