ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Škola od 25. 1. a vydávání vysvědčení

Provoz školy (včetně družiny a jídelny) v období od 25. 1. až do odvolání bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud – k 22. lednu 2021.

Vysvědčení, resp. výpisy z vysvědčení budou 28.1. žákům, kteří jsou vyučováni distančně, poskytnuty distančně (tj. dle třídy – mailem nebo zpřístupněním údajů v Bakalářích). V „papírové“ podobě žáci vysvědčení obdrží, až pro ně bude zahájena prezenční výuka. Žáci 1. a 2. ročníků, kteří do školy chodí, obdrží vysvědčení 28. 1. v poslední vyučovací hodině.

V pátek jsou tzv. pololetní prázdniny, výuka se nekoná.

Ivo Mlejnecký, ř.š.