ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Školní psycholožka

V letošním školním roce nadále se školou spolupracuje

Školní psycholožka

V letošním školním roce nadále se školou spolupracuje

PhDr. Venuše Černá, psycholožka z Pedagogicko–psychologické poradny pro Prahu 7 a 8. Služeb psycholožky mohou využít děti, rodiče i vyučující.

S PhDr. Venuší Černou se lze spojit:

– telefonicky na číslech: 286 882 368, 286 585 191

– osobně navštívit na adrese: Glowackého 549/7, 181 00 Praha 8

– e-mailem: cerna@ppppraha7a8.cz

Každý měsíc pravidelně dochází PhDr. Černá do školy. Zde konzultuje problémy s vyučujícími a výchovnou poradkyní, stanoví termíny pedagogicko-psychologických vyšetření dětí, které má v péči.