zsburesova

Další web používající WordPress

Služba přítomná ve škole během pololetních prázdnin 4. 2. 2022

9:00 – 12:00 pracovník na tel.: 286 880 955

v jiný čas – po předchozí domluvě

                                                                        Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel školy