zsburesova

Další web používající WordPress

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Městská část Praha 8 pořádá tradiční Tříkrálovou Sbírku.

V ZŠ Burešova se zapojíme v týdnech od 6. 1. do 17. 1. 2020

Při povánočním úklidu se možná najde celá řada věcí, které byste vyhodili, a ony přitom mohou sloužit dál! Děti z Klokánku, Centra integrace dětí a mládeže, Kolpingova domu a dalších organizací vám budou vděčné za oblečení, hračky, i školní potřeby.

Oblečení může být obnošené, ale vždy musí být čisté a použitelné. Hračky rovněž také prosíme čisté a kompletní.

Kde se sbírá?

V šatně u vrátnice budou umístěny označené nádoby, do kterých můžete vaše dary přinést a které po ukončení sbírky budou předány potřebným.

Ivo Mlejnecký, ředitel školy