zsburesova

Další web používající WordPress

Tulipánový měsíc – březen 2013

Zdá se, že škola rozkvetla jarními tulipány. Jde ale opravdu jen o vítání jara?
Na základě oslovení naší školy sdružením Amelie jsme se zapojili do projektu TULIPÁNOVÝ MĚSÍC.
Jde o lokální charitativní projekt, který pořádá Amelie, o.s. pod záštitou Městské části Praha 8 a místostarostky Vladimíry Ludkové. Cílem je upozornit na často opomíjenou problematiku života s vážnou nemocí a na bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým v Centru Amelie Praha 8 Karlín.
V průběhu měsíce března mohou firmy a občané především MČ Praha 8, 1 a 2 objednávat kytice tulipánů, které přinesou radost na jejich pracoviště, do domovů i na onkologické kliniky FN Na Bulovce, VFN v Praze.
A jak můžou do tohoto projektu přispět děti? Studenti a žáci se budou podílet na výzdobě škol i jiných institucí či přímo některých exteriérů MČ Prahy 8. Dále by bylo možné připravit výzdobu, která bude nabídnuta onkologickým pacientům, kde není z hygienických důvodů možné umístit živé kytice.
Hlavní téma pro výtvarné práce jsou právě tulipány. Do projektu se zapojili naši žáci z 1. i 2. stupně a Vy si můžete prohlédnout vyzdobenou školu i fotografie z vlastního tulipánového tvoření.