ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Upozornění pro strávníky jídelny ZŠ Burešova

!! Upozornění pro strávníky jídelny ZŠ Burešova !!

Dnes, 6. 1. 2020 po 10. hodině, došlo k vymazání odhlášek a objednávek jídel prováděných z boxu ve školní jídelně (netýká se odhlášek a změn prováděných z domova či mobilu přes internet).

· Kdo dnes (6. 1.) odhlašoval jídlo na zítřek (úterý 7. 1.) nebo volil jídlo na středu (8. 1.) na tomto boxu, musí nejpozději do úterý 7. 1. do 14:00 tuto odhlášku či volbu znovu nahlásit u okénka před ŠJ nebo mailem na vedoucijidelny@zsburesova.cz , jinak tato odhláška či volba nebude zaznamenána.

· Kdo si odhlašoval či volil s větším předstihem (na dny po 8. 1.), musí tuto odhlášku či volbu zopakovat v klasické lhůtě – nejpozději 2 dny předem; volit může na boxu i prostřednictvím internetu.

Za potíže způsobené pravděpodobně kryptovirem se omlouváme.

Ivo Mlejnecký, řed. školy