zsburesova

Další web používající WordPress

Upřesnění k plošnému testování žáků od 3. 1. 2022

(známé škole k 29. 12. 2021)

Dosavadní praxe testování se částečně změní. Dle rozhodnutí MZČR budou testováni všichni žáci i zaměstnanci bez ohledu na to, jak jsou či nejsou očkováni a bez ohledu na to, zda prodělali nemoc. Testovat se bude kromě pondělí i ve čtvrtek. Typy testů již žáci znají, průběh samotného testování bude stejný jako při předchozích testováních.

Nebude-li někdo přítomen na testování v pondělí (ve čtvrtek) ve stanoveném čase, bude otestován při prvním příchodu do školy poté (v pondělí a ve čtvrtek do 10:00 u zadního vchodu do školy – zvonit na pí hospodářku; později nutná předchozí domluva s třídním učitelem).

Testování není bariérové, proto pokud se žáci neotestují, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v předchozích týdnech (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).

Účinnost opatření je na dobu trvání tohoto schématu testování, tj. zatím do 14. 2. 2022.

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.