zsburesova

Další web používající WordPress

Upřesnění k plošnému testování žáků od 31. 1. 2022

(známé škole k 27. 1. 2022)

Od 31. 1. 2022 se opět částečně změní dosavadní praxe pondělního testování antigenními testy ve škole. Dle rozhodnutí MZČR z 26. 1. 2022 nově nebudou testováni žáci, kteří měli pozitivní PCR test (prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid 19), vrátili se „vyléčení“ z izolace (tj. uplynula jim doba nařízené izolace a jsou bezpříznakoví) a od pozitivního RT-PCR testu (na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě jim byla nařízena izolace), neuplynulo více než 30 dnů.

Podmínkou ovšem také je, že rodiče takového žáka o tom prokazatelně informují třídního učitele.

Například dne 31. 1. 2022 se nebudou testovat ti, kteří se po prodělané covidové karanténě („vyléčení“) vrátili do školy a ten PCR pozitivní test měli kdykoliv v lednu 2022.

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.