zsburesova

Další web používající WordPress

Večerní vycházky do Ďáblického lesa

Noční houkání
V březnu ve škole absolvovaly děti ze 4. A a 4. B přednášku „Noční život“. Na tuto přednášku dorazil i živý výr a ježek. Navazovaly na ni dvě vycházky ve večerních hodinách do Ďáblického lesa.
V pondělí i v úterý (10. 4. a 11. 4.) k nám dorazila paní Jenny Andresíková, (Lesy hl.m. Praha), která s námi chodila po lese a vyprávěla o ptactvu a zvláště o sovách. Vycházky byly velmi úspěšné. V úterý jsme dokonce viděli i kalouse ušatého, který přes zimu sídlí v atriu naší školy. V lese se pak podařilo „vyhoukat“ puštíka. Přiletěl se na nás podívat a houkal tak dlouho, než jsme opustily jeho teritorium.
Byl to pro všechny opravdu nevšední zážitek.