zsburesova

Další web používající WordPress

On-line testy k výběru budoucí kariéry

Zdarma

http://www.emiero.cz

více informací

Dobře propracovaný test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě test nabídne vhodná povolání. Vybrat si lze kratší nebo delší verzi testu, přičemž platí, že vyplněním delšího testu lze získat přesnější výsledky. Obě verze jsou zdarma. Výsledky testu přiřadí respondenta k jednomu ze 16 typů osobnosti a nabídnou seznam vhodných profesí. Bonusem je pak seznam světově známých osob, které mají stejný typ osobnosti jako respondent.

www.infoabsolvent.cz/Profitest

více informací

Velmi zajímavě a komplexně udělaný test, který má respondenta nasměrovat při úvahách o vhodném oboru a povolání. Zahrnuje otázky na prospěch respondenta ve školních předmětech, dále otázky směřující ke zjištění inteligenčních dispozic a studijních předpokladů (např. úroveň logického myšlení, apod.), tak ale i dotazy sebe reflexivního charakteru (jsem pečlivý, umím ostatní přesvědčit, jsem kamarádský, apod.). Test je rozčleněn do několika částí, výsledky testu jsou respondentovi průběžně sdělovány a zasílány na mail. Nevýhodou mlže být větší časová náročnost vyplňování a nároky na klidné prostředí. Nicméně při pečlivém vyplnění může respondent dostat velmi kvalitní a odpovídající výsledky.

www.mamenato.cz

více informací

Vlevo na liště – odkaz „Otestujte se“. Je zde k dispozici cca 15 různě zaměřených testů. Všechny testy na portálu jsou dostupné zdarma. Pro účely kariérového poradenství je vhodný zejména test Kompetence pro trh práce – Souhrnný test kompetencí.

Výsledky testů mohou být značně ovlivněny mírou sebedůvěry a schopností sebereflexe testovaného. Stejný test (podobné zadání, stejně zpracované výsledky) lze vyplnit i na www.treninky.info

www.testsilnychstranek.cz

více informací

K dispozici jsou 3 druhy testů silných stránek

Placené

http://www.testytesty.cz/

více informací

Testy na tomto webu jsou placené, ale dobře propracované. Ceny testů jsou různé, nejčastěji od 49 Kč do 99 Kč, složitější testy pak stojí 189 Kč. Je zde i možnost vyzkoušet si jeden test zadarmo – konkrétně test sociálních dovedností . Testy jsou rozděleny do 3 oblastí:

· studium a kariéra

· vztahy a emoce

· sebepoznání

http://test-osobnosti.primat.cz/

více informací

Tento test je podobný testu www.test-osobnosti.cz, ale je svými otázkami více zaměřen na činnosti, předměty a povolání, která žáky baví. Jeho výstupem jsou nejen doporučená povolání, ale i školy a obory pro další studijní dráhu žáků. Výsledky testu jsou i zde zpoplatněné (formou SMS za 99 Kč).

http://www.zkouskaosobnosti.cz/

více informací

Kvalitní test osobnosti, který respondentovi prozradí, pro jaké zaměstnání by se hodil. Test je založen na metodě typologie osobnosti RIASEC. V průběhu testu se respondent souhlasně či nesouhlasně vyjadřuje k navrženým aktivitám, kompetencím a povoláním. Výsledky testu jsou zpoplatněny formou sms za 99 Kč.