zsburesova

Další web používající WordPress

Výuka do začátku vánočních prázdnin

S ohledem na avizované různé přístupy různých škol se na nás obrací rodiče s dotazy s čím mohou v příštích dnech počítat v naší škole, zda u nás budou také nějaká „ředitelská volna“ apod.  V tuto chvíli (pondělí 13. 12. 2021, večer) předpokládáme, že v ZŠ Burešova bude probíhat výuka v běžném rozsahu a formách dle celoročního plánu, tedy až do 22. 12. včetně.  Výjimky budou mít pouze třídy v nařízené karanténě.

Změna by připadla v úvahu pouze při vzniku nových velmi vážných důvodů.

Pro připomenutí: každý ředitel základní školy má k dispozici v každém školním roce pět dní tzv. „ředitelského volna“, o jejichž udělení smí rozhodnout, jsou-li k tomu vážné důvody. V ZŠ Burešova jsme v tomto školním roce již vyčerpali tři (jeden na den voleb a  dva na výzvu hygieničky HMP ve dnech před podzimními prázdninami).

Ivo Mlejnecký, řed. školy