zsburesova

Další web používající WordPress

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Postup pro práci v aplikaci Bakaláři:

1.       Přihlášení do rezervačního systému Bakaláři prostřednictvím uvedeného odkazu.

2.       Vyplnění požadovaných údajů k rezervaci termínu k zápisu a vlastní rezervace.

3.       Na základě rezervace obdrží zákonný zástupce na svůj email potvrzení o provedené rezervaci a informaci o dalším kroku (vyplnění zápisního lístku, odkaz na zápisní lístek).

4.       Vyplnění zápisního lístku a jeho zaslání na email školy info@zsburesova.cz (zápisní lístek je vyplňovací formulář, který lze vyplnit v PC).

Na základě informací zadaných v  rezervačním systému a zaslaného Zápisního lístku budou ve škole připraveny u zápisu ke kontrole, případnému doplnění a podpisu tyto formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek.

Rezervace termínu k zápisu – pozn.: odkaz bude aktivní od 13. 3. 2023 od 8:00 do 29. 3. 2023 do 8:00 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsburesova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4312