zsburesova

Další web používající WordPress

Zdroje informací o středních školách

Prvním předpokladem správného výběru střední školy je dostatek informací, které můžete získat:

a) V každoročně obnovovaných publikacích:

  • – brožury o jednotlivých typech škol v Praze a okolí (Informace o SOŠ, SOU, gymnáziích), vydává – PPP, Ohradní, P-4
  • – Atlas školství (žáci si mohou od prosince zapůjčit ve škole)
  • – propagační letáky a brožury středních škol.

b) Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří:

  • – dle možnosti navštivte osobně nebo on –line  nejméně dvě a více škol
  • – hledejte odpovědi na otázky týkající se: přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, uplatnění absolventů, ……apod.

c) Návštěvou výstavy „SCHOLA PRAGENSIS„ – veletrh a propagace pražských středních škol:

  • – ve dnech 24. až 26. listopadu 2022 v Kongresovém centru Praha

d) V Pedagogicko-psychologické poradně:

Konzultace s psychologem na základě skupinového a individuálního vyšetření dítěte o jeho schopnostech, osobních předpokladech, zájmech, požadavcích a možnostech řešení při volbě střední školy (tzv. PROFI testy).

Termín testů a další infromace budou doplněny.

e) Na webových stránkách středních škol a dalších institucí:

Síť škol, základní informace o středních školách v ČR, informace k problematice přijímacího řízení:

www.infoabsolvent.cz,   www.atlasskolstvi.cz,   www.stredniskoly.cz 

f) U výchovné poradkyně na ZŠ:

Konzultační hodiny: pro žáky ve čtvrtek od 13:30 – 15:00 hod.

pro rodiče: středa 15:30 – 17:00 hod.

Možné dohodnout jiný termín i čas.

Tel: 286 880 955 – linka 25, e-mail: 

hochova@zsburesova.cz

g) Při výběru povolání a SŠ je důležité zvážit poznatky a informace o žákovi/yni:

– schopnosti, zájmy, dovednosti

– dovednost a schopnost učit se

– studijní ambice a motivace ke studiu

– prospěch ve škole

– zdravotní stav.