zsburesova

Další web používající WordPress

Zdroje informací o středních školách

Prvním předpokladem správného výběru střední školy je dostatek informací, které můžete získat:

 1. V každoročně obnovovaných publikacích:
  1. brožury o jednotlivých typech škol v Praze a okolí (Informace o SOŠ, SOU, gymnáziích), vydává – PPP, Ohradní, P-4
  1. Atlas školství (žáci si mohou od prosince zapůjčit ve škole)
  1. propagační letáky a brožury středních škol.
 • Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří:
 • – dle možnosti navštivte osobně nebo on –line  nejméně dvě a více škol
 • – hledejte odpovědi na otázky týkající se: přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, uplatnění absolventů, ……apod.
 • Návštěvou výstavy „SCHOLA PRAGENSIS„ – veletrh a propagace pražských středních škol.
 • – ve dnech 25. až 27. listopadu 2021 v Kongresovém centru Praha
 • – 25. listopadu až do konce února roku 2022 v online podobě
 • V Pedagogicko-psychologické poradně

Konzultace s psychologem na základě skupinového a individuálního vyšetření dítěte o jeho schopnostech, osobních předpokladech, zájmech, požadavcích a možnostech řešení při volbě střední školy (tzv. PROFI testy).

Pro přihlášené žáky v PPP dne 15. 10. 2021. 

 • Na webových stránkách středních škol a dalších institucí:

Síť škol, základní informace o středních školách v ČR, informace k problematice přijímacího řízení:

www.infoabsolvent.cz,   www.atlasskolstvi.cz,   www.stredniskoly.cz 

 • U výchovné poradkyně na ZŠ:

Konzultační hodiny: každé úterý od 14 – 16 hod. Možné dohodnout i jiný termín.

Tel: 286 880 955 – linka 25, e-mail: hochova@zsburesova.cz

 • Při výběru povolání a SŠ je důležité zvážit poznatky a informace o žákovi/yni:

– schopnosti, zájmy, dovednosti

– dovednost a schopnost učit se

– studijní ambice a motivace ke studiu

– prospěch ve škole

– zdravotní stav