zsburesova

Další web používající WordPress

Změna cen obědů od září 2021

Vážení strávníci, v návaznosti na zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny obědů.

Ceny obědů od 1.9. 2021

I. kategorie   7- 10 let               1 oběd  33,- Kč   –  platba měsíčně   660,-

II. kategorie   11- 14 let             1 oběd  35,- Kč   –  platba měsíčně   700,-

III. kategorie   15 a více let        1 oběd  37,- Kč  –   platba měsíčně   740,-

Cizí strávníci                           1 oběd  78,- Kč   –   platba měsíčně  1560,-

Hana Astlová, vedoucí ŠJ