zsburesova

Další web používající WordPress

Změna – zrušení všech pronájmů v budově školy

Ode dneška, s okamžitou účinností, nastala pro ZŠ v Praze 8 změna – po jednání Krizového štábu MČ Praha 8 a základě diskuze na jednání Komise pro bezpečnost Rady MČ Praha 8, vydal p. starosta Ondřej Gros  Zákaz pro ZŠ zřízené MČ Praha 8 pronajímat, a to i krátkodobě, své vnitřní prostory.

Venkovních prostor (hřišť) se tento zákaz netýká.

viz https://www.praha8.cz/Na-co-se-nas-nejcasteji-ptate-v-souvislosti-s-mimoradnym-opatrenim-vydanym-MZ-CR.html , bod 9

11.3.2020, 11:00

Ivo Mlejnecký, řed. školy