zsburesova

Další web používající WordPress

Škola v přírodě Školy v přírodě - školní rok 2021/2022 Zážitkový kurz Lyžařský kurz
On-line testy k výběru budoucí kariéry Aktuálně - 29. 4. 2022 Kontakt na výchovnou poradkyni, obsah činnosti Školní psycholožka Zdroje
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL Realizace investice 3. 2. 3 Národního plánu obnovy Na škole probíhá v období leden - srpen 2022 doučování