zsburesova

Další web používající WordPress

On-line přihlášení do systému Do zobrazeného okna zadejte jméno uživatele a hesloPo provedené objednávce stiskněte tlačítko odeslat pro uložení změn
Organizační a pedagogická komise žákovského parlamentu Organizační a pedagogická komise projednává záležitosti týkající se dění ve škole, zabývá se problematikou
Organizace Školní družiny Školní družina je důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu naší školy. Naším cílem je především nabídnout dětem
Škola v přírodě Školy v přírodě - školní rok 2021/2022 Zážitkový kurz Lyžařský kurz